ЗА НАС

АЛВИС-М предоставя професионални счетоводни услуги, данъчни консултации по администриране на възнагражденията, както и юридически услуги и финансов одит.

Мисията на АЛВИС-М е създаване на добавена стойност за нашите клиенти като им помага да управляват своите финансово-счетоводни процеси с качествени услуги, основани на високи професионални стандарти и етика.

Основна цел на АЛВИС-М е да изгради дългосрочни бизнес взаимоотношения с клиентите си, основани на лоялност и доверие, чрез предоставяне на гъвкави и иновативни решения, базирани на добри практики и индивидуален подход.

Екипът на АЛВИС-М включва професионалисти в сферата на счетоводните и данъчни услуги, корпоративните финанси, трудовото и социално-осигурително законодателство, юридическите услуги. Специалистите на АЛВИС-М притежават богат практически опит в разрешаването на сложни казуси в сферата на данъчното планиране, избягване на двойно данъчно облагане и легитимна данъчна оптимизация.