ДАНЪЧНИ УСЛУГИ

АЛВИС-М ООД Ви оказва съдействие при данъчни ревизии, като това включва подготвянето на писмени пояснения, коментари и друга кореспонденция със съответните държавни институции. Ние Ви предоставяме защита при издадени актове за административни и данъчни нарушения като изготвяме становища, възражения и коментари към страните. Съдействаме за оптимизиране на данъчните задължения на фирмите и минимизиране на данъчния риск и цялостно данъчно планиране.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Становища и решения по данъчни казуси по всички данъчни закони
 • Консултации относно данъчните ефекти при придобиване и преобразуване (вливане, сливане, разделяне, отделяне)
 • Консултации и решения за избягване на двойно данъчно облагане
 • Данъчна защита по време на данъчни ревизии
 • Обжалване на ревизионни актове на НАП
 • Проверка за спазване на данъчното законодателство – данъчен дю дилиджънс
 • Консултации относно социалното и здравното осигуряване
 • Съдействие при издаване на удостоверения за целите на осигуряването. Можем да ви съдействаме при получаване на:
   • удостоверение за осигуряване в България, което да ви послужи при работа на територията на друга държава членка на ЕС, ЕИП или в Швейцария
   • удостоверения за минали периоди на осигуряване в България, които да ви послужат при изчисляването на различни обезщетения или пенсия в чужбина
 • Консултации относно задължения за деклариране на сделки пред БНБ, включително оформяне на свързаните с това документи и подаването им

За да ви предложим най-подходящия вариант за Вашия бизнес, можете да се свържете с нас като ни изпратите запитване, а ние ще изготвим оферта, изцяло съобразена с Вашите нужди.