ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Your Text

Your Text

Your Text

СТАРТ

250

лв./месечно

Първоначална консултация

Осчетоводяване на приходни и разходни фактури-до 25 документа

Банкови извлечения-сметка в лева

Обработка на ведомости за заплати-до 3 лица

Подаване на информация за данъци и осигуровки

Отговаряне на запитвания по e-mail в рамките на 24 часа в работни дни

До 5 безплатни юридически консултации на месец

-

-

-

РАЗВИТИЕ

450

лв./месечно

Всичко в пакет "СТАРТ"

Осчетоводяване на приходни и разходни фактури-до 50 документа

Банкови извлечения-сметки в лева и евро

Пасивно банкиране

Изготвяне на фактури

Изготвяне на месечни декларации по ЗДДС

Изготвяне на справки за нуждите на НАП, НОИ, НСИ и банки

Данъчни и юидически консултации-до 10 бр. на месец

Консултации по телефон след предварителна уговорка-до 1 час месечно

Безплатно изготвяне на до 5 бр. трудови договори месечно

РАЗВИТИЕ+

750

лв./месечно

Всичко в пакет "РАЗВИТИЕ"

Акаунт мениджър

Справки и анализи за мениджъри на фирмата

Съдействие при данъчни проверки и ревизии

Счетоводно-финансови и юридически консултации при сключване на договори с контрагенти

Планиране и оптимизиране на разходите за данъци и осигуровки

Консултации при сключване на трудови договори, изготвени от наш юрист

Безплатно изготвяне на до 10 бр. трудови договори на месец

10% отстъпка от допълнителни счетоводни услуги

10% отстъпка от допълнителни юридически услуги

ПРЕМИУМ


ПО ДОГОВАРЯНЕ

1000 user accounts

Free 30-day trial

Unlimited projects

SSL encryption

Unlimited Storage

Unlimited custom domains

Unlimited sub domains

Your Text

Your Text

Your Text