ПРОЕКТИ

АЛВИС-М ООД Ви предлага подготовка на проекти и тяхното отчитане пред финансиращите органи. Дружеството ни разполага със специалисти, които изготвят и довеждат до успешен край кандидатстване на фирми за финансиране по различни национални и европейски програми.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Актуална информация за програмите в България и ЕС и консултиране при избор на подходящи възможности за проектно финансиране на Вашите идеи
 • Определяне на параметрите на проекта в съответствие с конкретните потребности на кандидата и изискванията на финансиращата програма
 • Изготвяне на предварителна оценка на проектното предложение спрямо критериите на финансиращата програма
 • Разработване на проекта и пълен пакет документи за кандидатстване
 • Проверка за окомплектованост на проектната документация
 • Разработване на бизнес и финансови планове, маркетингови анализи и предпроектни проучвания за целите на кандидатстването по европейски програми
 • Консултации по осигуряването на префинансиране и съфинансиране по проектите
 • Консултации по спазването на изискванията на програмата при реализация на проекта
 • Консултации по визуализация и публичност на проекта
 • Изготвяне на междинни и финални отчети
 • Консултации по счетоводното отчитане на проекта

За да ви предложим най-подходящия вариант за Вашия бизнес, можете да се свържете с нас като ни изпратите запитване, а ние ще изготвим оферта, изцяло съобразена с Вашите нужди.