СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Цени

за счетоводно обслужване на юридически лица

Брой документи на месецФирми, занимаващи се само с услугиФирми занимаващи се с търговия или с търговия и услугиФирми, занимаващи се с производство

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС

до 20 док. месечно90 лв.130 лв.180 лв.
от 21 до 40 док. месечно130 лв.190 лв.210 лв.
от 41 до 80 док. месечно180 лв.220 лв.280 лв.
от 81 до 120 док. месечно200 лв.250 лв.300 лв.
над 121 док. месечнопо договарянепо договарянепо договаряне

Фирми, регистрирани по ЗДДС

до 20 док. месечно180 лв.200 лв.250 лв.
от 21 до 40 док. месечно230 лв.270 лв.300 лв.
от 41 до 80 док. месечно280 лв.320 лв.350 лв.
от 81 до 120 док. месечно330 лв.360 лв.400 лв.
над 121 док.месечнопо договарянепо договарянепо договаряне

Посочените цени включват ТРЗ и ЛС обслужване на фирми с до 5 души персонал.

Цени

за фирми регистрирани като ИНТРАСТАТ-оператор, които се добавят към месечното възнаграждение за счетоводно и ТРЗ обслужване

 • нулева декларация – 30 лв./месец;
 • до 2 придобивания/изпращания на месец – 50 лв./месец;
 • до 5 придобивания/изпращания на месец – 75 лв./месец;
 • до 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв./месец;
 • над 10 придобивания/изпращания на месец – 120 лв. + 5 лв. за всяко следващо придобиване/изпращане

Цени

за ТРЗ обслужване за юридически лица с над 5 осигурени лица

Брой персоналМесечно възнаграждение
До 10 души персоналпо 12 лв. на човек
Над 10 души персонал120 лв. + 10 лв. за всеки следващ
Над 50 души персоналпо договаряне

Цени

за физически лица – свободни професии, наемодатели

Обработка на задълженията по осигуряване

Брой персоналМесечно възнаграждение
До 5 души персоналпо 12 лв. на човек
Над 10 души персоналпо договаряне

За нерегистрираните по ЗДДС:

Изготвяне на годишна данъчна декларация и подаване по електронен път – от 40 до 90 лв., в зависимост от сложността.

За регистрираните по ЗДДС: Изготвяне на месечни Справки-декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път, в зависимост от броя на документите:

Брой документиМесечно възнаграждение
До 20 документа60 лв.
От 20 до 50 документа110 лв.
От 50 до 100 документа150 лв.
Над 100 документапо договаряне


!Изготвяне на годишна данъчна декларация – БЕЗПЛАТНО.

В абонамента е включено:

 • Консултации във връзка със счетоводното, данъчното и осигурителното право;
 • Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки;
 • Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП;
 • Изготвяне трудови договори, съгласно изискванията на КТ;
 • Попълване на трудови и осигурителни книжки;
 • Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации;
 • Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори;
 • Изготвяне и подаване на годишна данъчна декларация с електронен подпис;
 • Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица;
 • Подаване на информация за сключените трудови договори;
 • При необходимост издаване на фактури от името на КЛИЕНТА.