ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

АЛВИС-М ООД предлага пълно обслужване в областта на ТРЗ и личен състав. Ние проследяваме и Ви информираме за всички законодателни промени. Нашият екип има богат практически опит в уреждането на въпросите по трудовоправните взаимоотношения. Предоставяме Ви експертни услуги в областта на обработката на заплати, воденето на регламентираната в нормативните актове документация и отчитането на всички дейности, свързани с Труд и работна заплата и Личен състав. Осигуряваме Ви професионално обслужване на всички процеси във фирмата, свързани с управление на задължения във връзка с наетия персонал. Това ви гарантира спазването на законовите изисквания и срокове по ефективен начин и на приемлива цена.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

  • Изготвяне и регистриране в НАП на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудови договори
  • Изготвяне на ведомости за заплати, служебни бележки, изчисляване на болнични, отпуски
  • Попълване на платежни нареждания за плащане на дължимите суми към бюджета
  • Представяне на информация за осигурените лица в персоналния регистър на НОИ
  • Попълване на трудови и осигурителни книжки, заверка на осигурителен стаж
  • Изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки
  • Предоставяне на тримесечни отчети за извършената работа от счетоводна и юридическа кантора АЛВИС-М ООД, свързана с Вашето дружество.

За да ви предложим най-подходящия вариант за Вашия бизнес, можете да се свържете с нас като ни изпратите запитване, а ние ще изготвим оферта, изцяло съобразена с Вашите нужди