ЦЕНИ

ЦЕНАТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ:

КОЛИЧЕСТВОТО ОБРАБОТВАНИ ДОКУМЕНТИ

РЕГИСТРАЦИЯ ИЛИ НЕ ПО ЗДДС И ИНТРАСТАТ

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ НА ФИРМАТА

БРОЙ ОСИГУРЕНИ ЛИЦА, БРОЙ ОБСЛУЖВАЩИ БАНКИ И ДР.

ПРАВНАТА ФОРМА НА ФИРМАТА

БРОЙ ИЗГОТВЕНИ ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ

ЦЕНАТА ВКЛЮЧВА:

ПЪЛНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ОБСЛУЖВАНЕ

ТРЗ ОБСЛУЖВАНЕ

ПЕРИОДИЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ С ФИНАНСОВ РЕЗУЛТАТ НА ПОЛУГОДИЯ

СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

ИЗГОТВЯНЕ НА СПРАВКИ И ОТЧЕТИ

АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЧЕТОВОДНОТО И ДАНЪЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО