ЮРИДИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

АЛВИС-М ООД Ви предлага комплексно юридическо обслужване за Вашия бизнес, което включва първоначална регистрация на фирми, изготвяне на всякакъв вид документи, свързани с ежедневните дейности на дружеството. Цялостно обслужване в областта на трудово-правните въпроси. Ексклузивни услуги, свързани с консултации и оформянето на сделки с недвижими имоти и движими вещи.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Регистрация  на търговски дружества, както и предложение за  най – подходящата форма на дружество за Вашата дейност
 • Вписване на промени в обстоятелствата на дружеството, продажба и изкупуване на дялове и акции, откриване и закриване на клонове
 • Изготвяне на договори и документи, свързани с ежедневната работа на дружеството
 • Изготвяне на пълномощни, удостоверения, покани и оказване на съдействие пред нотариус
 • Регистрация, преобразуване и прекратяване на кооперации, граждански дружества, фондации, сдружения с нестопанска цел
 • Правни консултации по данъчно-правни въпроси
 • Сделки с недвижими имоти и вещни права
 • Изготвяне на нотариални актове
 • Проверка и изготвяне на становища за собствеността на недвижими имоти
 • Консултации при кандидатстване за банков кредит, свързани с учредяването на ипотека и особен залог
 • Консултация и  изготвяне на всички необходими документи при сделки с автомобили (МПС)
 • Съдействие при сключване на договор за лизинг
 • Изготвяне всички видове документи, свързани с трудово-правните отношения в дружеството
 • Съдействие, консултации и представителство за извънсъдебно решаване на трудови спорове

За да ви предложим най-подходящия вариант за Вашия бизнес, можете да се свържете с нас като ни изпратите запитване, а ние ще изготвим оферта, изцяло съобразена с Вашите нужди.