СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ

АЛВИС-М ООД предлага пълно счетоводно обслужване за Вашата фирма, отговарящо на всички национални и международни стандарти. Предоставяме също и възможност за Online-счетоводство, което Ви спестява време и средства. Ние се грижим за логистиката и организацията на счетоводната дейност.

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ

 • Пълно счетоводно обслужване
 • Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи
 • Оперативно водене и приключване на счетоводната отчетност
 • Изготвяне и представяне в данъчната служба на справки-декларации по ЗДДС
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащания с бюджета
 • Съставяне на амортизационен план за дълготрайните активите
 • Изготвяне на базови и допълнителни справки за нуждите на мениджмънта;
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи, свързани с дейността ви, в НАП, НОИ, БНБ, Търговски регистър и други институции;
 • Предоставяме възможност по всяко време да имате достъп до цялата документация свързана с Вашето дружество, посредством сканиране на всички документи в индивидуален уеб-портал.
 • Предоставяне на тримесечни финансови резултати за обслужваното дружество
 • Предоставяне на тримесечни отчети за извършената работа от счетоводна и юридическа кантора АЛВИС-М ООД, свързана с Вашето дружество

За да ви предложим най-подходящия вариант за Вашия бизнес, можете да се свържете с нас като ни изпратите запитване, а ние ще изготвим оферта, изцяло съобразена с Вашите нужди.